Өнiмдер » "Бюджеттік қаржыландыру" модулі

Мақсаты
«Бюджеттік қаржыландру» модулі бюджетті орындау барысын автоматтандыру жане трансферттерді игеруін есепке алу үшін арналған

Атқарымдылық мүмкіндіктері

Мемлекеттік мекемелердің бюджеталушылары мен Қазақстан Республикасы бюджеттік сыныптамасы аймағын бюджеттік жобаларын құрастыру барысын автоматтандыру;
• Қазынашылық шалонынан жоспарлардың көрсеткіштерін автоматты жүктеу
• Бюджеттік бағдарламалардың әкімгерлерінің және мемлекеттік мекемелердің жоспаларының импорты
• Жоспарлық көрсеткіштерді еңгізу кезінде бюджеттің теңгерімін және міндеттемелерден төлемдердің асып түсуін бақылау
• Жиынтық жоспарлар және мекемелер аймағында шағын бағдарламалар немесе спецификаларға дейін таңдау мүмкіндігімен Қазынашылық пішіндегі жоспарларды түсіру
Жоспарлық көрсеткіштердің өзгерулерін есептеу;
• ММ мен ББӘ өзгерулерінің электрондық жүктеуі
• Жоспарлық көрсеткіштерімен бірге өзгерулерді енгізу кезіндегі бақылау мекеме\бағдарламалар\спецификалар және асырылған сома бойынша айы көрсетілген хабарлама беріледі
• Кассалық шығындардың төлемдері бойынша өзгертулер және казынашылық нысандарынан алынған міндеттерімен тіркелген міндеттер бойынша анықтамаларды енгізу кезіндегі бақылау
• Ауыткуларды және енгізілген өзгертулерді есепке ала отырып міндеттемелерден төлемдердің асып түсуін автоматты түрде қалыптастыру
4-20, 2-19, 5-42 (151), 5-52 (152), 5-02, 5-17, 2-43, 1-Н қазынашылық нысандарын жүктеу
• Осы қазынашылық нысандар бойынша әр түрлі бөліктерде бюджетті орындауда кассалық қалдықтармен, қаражатты игеру бойынша есеп берулерді қалыптастыру
• Бюджетті орындау жөнінде есеп берумен 1-27 нысанын автоматты түрде салыстырып тексеру және жүктеу (жол бойынша тек алшақтықты автоматты мүмкіндегі түрде шығару)
Қазынашылық жүйелердегі пішімде құжаттарды электронды түрде шығару;
• Қазынашылық пішімде анықтамаларды электронды түрде шығару (жиынтық және жеке, спецификалар немесе шағын бағдарламаларға дейін)
• Қаржыландыру жағдайы туралы есеп берулердің кең жиынтығы
• Бюджетті орындау туралы есеп беруді қалыптастыру ("Бюджеттік барыстың мониторингі" Қаржы Министрлігінің біріктірілген ақпараттық жүйесіне экспорттау үшін)
• Бюджетті орындау Ережелерімен бекітілген есеп берулер мемлекеттік тілде қалыптастырылады.
• "Бюджеттік қаржыландыру" ақпараттық жүйесін енгізу кезінде аудандар мен қалалар деңгейінде, тек жеке облыстық ғана емес, сонымен бірге барлық облыс бойынша бюджетті қалыптастыру мүмкіндігі бар.
Бюджеттік мониторинг (ҚР Қаржы Министрінің 2009ж. 16.02 № 68 бүйрығы)
• Бюджетке түсетін түсімдердің талдауы бойынша есеп қалыптастыру (1-6 қосымшылар)
• Шығындар мониторингінің нәтижелері және талдауы бойынша есеп берулерді қалыптастыру (7-13 қосымшалар)
• ББӘ үшін бюджеттік мониторинг бойынша деректердің экспорты және ББӘ-ден есеп қисапты келістіру үшін импорттау
• Барлық облыстың бюджетін талдау үшін бюджеттік мониторинг бойынша аудандардың деректерін электронды түрде жүктеу
Мақсатты трансферттерді дамытуға арналған, мақсатты ағымдағы трансферттерді атқарушы органдарымен игеруін есепке алу
• Жоспарларды өзгерту және жоспарлау кезінде, мақсатты баптар бойынша кассалық орындау кезінде трансферттерді есепке алу
• Жоғары тұрған органдарына трансферттер туралы жедел түрде ақпарат беру үшін алуап түрде және бөлікте есеп қисапты қалыптастыру.
• ҚР ҚМ бюджеттік барыстың мониторинг жүйесіне мақсатты трансферттерді игеру жөнінде Есеп беруді шығару
Қаржы органдары үшін бюджеттік есеп
• Шоттардың жоспарымен сәйкестігін қосарлы жазбалар әдісімен бюджеттерді орындаудың есебін жүргізу
• Шоттағы қолма-қол ақшаны күнделікті есептеу және бақылау (5-20 нысанын жүктеу)
• Есеп-қисапты қалыптастыру ("Журнал-главная" кітабы, мемориалды ордерлер, бюджетті орындау теңгерімі және басқалары)
Жол картасы
• Әр түрлі бөліктерде және өзгерулерде есеп берулерді құрастыруға мүмкіндік беретін, жол картасы бойынша есеп берулерді қалыптастырудың көпфункционалды технологиясы
• Бағыттар, іс-шаралар және объекттер бойынша жол картасының есебін жүргізу
Есеп-қисапты қалыптастыру: "Жол картасы" бағыттары бойынша бюджетті орындау жөнінде ақпарат, айлар бойынша төлемдер бойынша мақсатты трансферттердің сомаларын бөлу көрсеткіштердің нәтижелерінің жетістіктері туралы ай сайынғы есеп беру, көрсеткіштердің нәтижелерінің жетістіктері туралы жылдық есеп беру, бағыт бойынша Жол картасының жобаларының тізбесі, жол картасы бойынша кеңейтілген есеп беру, жол картасының орындалуы туралы жиынтық есеп беру, (жергілікті бюджет) жол картасының орындалуы туралы есеп беру