Соңғы жаңалықтар

02.08.2021, 09:44 | О контроле перечислений сумм медицинского страхования по освобожденным категориям сотрудников В связи со случаями несвоевременного предоставления сотрудниками учреждений информац... толығырақ
26.05.2020, 16:30 | Уведомляем о необходимости проведения доначисления по сотрудникам учреждения за апрель-май 2020г - индивидуального подоходного налога; - социального налога; - взносов медицинск... толығырақ
06.04.2018, 09:00 | Остерегайтесь мошенников! Настоящим сообщаем, что ТОО «Парус-КАЗ» не имеет филиалов, представительств и т.п. Разработка, внедрение и сопровождение ПП «Парус-КАЗ.Бюджет» производ... толығырақ

Сайт пайдаланушылары үшін авторизация

Ұйымның БСН:
Кіре алмадыңыз ба?

Тіркелген пайдаланушылар сайттың ішкі сервистарына қол жеткізе алады, олардың арасында жаңартуларды алу (және олар туралы хабарламалар), он-лайн қолдау және басқалары.

Егер Сіз біздің компанияның клиенты болсаңыз, бірақ Сіз біздің сайтта тіркелмеген болсаңыз, онда қолдау қызметіне жүгініңіз содан соң Сіз тіркеуге алынасыз!

"Бюджеттік жоспарлау" модулі

Мақсаты «Бюджеттік жоспарлау» модулі шығындар мен түсімдер бойынша бюджетті жоспарлау мен жобалау бары... толығырақ

"Бюджеттік қаржыландыру" модулі

Мақсаты «Бюджеттік қаржыландру» модулі бюджетті орындау барысын автоматтандыру жане трансферттерді иге... толығырақ

«Бюджеттік қаржыландыру ЖӨБ» модулі

Мақсаты: «Бюджеттік қаржыландыру ЖӨБ» модулі «Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер бе... толығырақ